Въпреки огромното ни желание да продължим инициативата „Малки великани”, епидемиологичната обстановка все още не е достатъчно стабилна и не позволява организацията на турнира в безопасна среда. Не можем да поемем ангажимент за бъдещи събития на този етап, но можем да обещаем, че ще ви информираме веднага при планиране на евентуални следващи събития.

Оставаме отворени за идеи и предложения, а междувременно – бъдете здрави и се пазете!

Екипът на Малки великани