Предизвикателството
Малки великани 2023

най-дългият
волейболен пас онлайн
#malkivelikani
Текущо изминати километри:
14967
км
Легенда:
Дебнево подава на София
Арда подава на Дебнево
София подава на Арда
Русе подава на София
Бачево подава на Русе
Варна подава на Бачево
Кърджали подава на Варна
София подава на Кърджали
Бургас подава на София
Дупница подава на Бургас
Русе подава на Дупница
Перущица подава на Русе
Зараево подава на Перущица
Кочан подава на Зараево
Русе подава на Кочан
Стара Загора подава на Русе
Михалич подава на Стара Загора
София подава на Михалич
Маринка подава на София
Симитли подава на Маринка
Житница подава на Симитли
Силистра подава на Житница
Елещница подава на Силистра
Варна подава на Елещница
Кърджали подава на Варна
Щръклево подава на Кърджали
Юруково подава на Щръклево
Бургас подава на Юруково
Павликени подава на Бургас
Сандански подава на Павликени
Шумата подава на Сандански
Камено подава на Шумата
Благоевград подава на Камено
Бургас подава на Благоевград
София подава на Бургас
Карнобат подава на София
Плетена подава на Карнобат